Nauczyciel mianowany bez ochrony przedemerytalnej?

Jacek Jagiełło

Nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania zgodnie z pragmatyką nauczycielską korzystają ze szczególnych praw w obszarze zatrudnienia.

Ale czy zatrudnienie na podstawie mianowania chroni nauczyciela przed zwolnieniem w okresie tzw. ochrony przedemerytalnej?

Jeżeli chodzi o ochronę przedemerytalną, to, czy nauczyciel jest chroniony przed zwolnieniem, czy nie, zależy od podstawy prawnej nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę, czy mianowanie. Zasadniczo ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę podlega pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, umożliwiającemu pracownikowi uzyskanie prawa do emerytury. Ochrona stosunku pracy związana jest z wiekiem emerytalnym i nabyciem prawa do świadczeń emerytalnych. Wiek emerytalny kobiet wynosi 60 a mężczyzn 65 lat. Na podstawie wskazanego przepisu ochroną przed wypowiedzeniem stosunku pracy objęta jest pracownica, która ukończyła 56 lat i pracowniku, który ukończył 61 rok życia. Ochrona stosunku pracy dotyczy w tym przypadku tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, w zakresie rozwiązania stosunku pracy nie należy stosować przepisów ochronnych zawartych w Kodeksie pracy, gdyż  podstawy wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania zostały wyczerpującego określone w Karcie Nauczyciela. W ocenie Sądu Najwyższego ochrona przedemerytalna nie znajduje w ogóle zastosowania do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania (wyrok Sądu Najwyższego z 2 sierpnia 2012 r., II PK 3/12).

Sąd stwierdza również, że dodatkowa ochrona, jaką nauczyciel czerpie z regulacji zawartych KN jest na tyle szeroka, że stosowanie dodatkowych regulacji ochrony stosunku pracy nie znajdują zastosowania w przypadku nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *