Nie chcę ale muszę – czyli dwa słowa o kontroli zarządczej

Każdy Dyrektor placówki oświatowej - jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zobowiązany jest do zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Listopad – miesiącem pamięci. Jednak pamięci również o dyrektorskich obowiązkach. Grudzień zaś to ten właściwy moment na przypomnienie o kontroli zarządczej.

Art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r .o finansach publicznych, zobowiązuje dyrektora szkoły do prowadzenia kontroli zarządczej w placówce. Jednocześnie art. 18c ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, uznaje nienależyte wykonanie lub niewykonanie kontroli zarządczej, za naruszenie dyscypliny finansowej. A na to dyrektor, po prostu, nie może sobie pozwolić.

Kontrola zarządcza – temat niechętnie poruszany przez zarówno dyrektorów, jak i nauczycieli. Traktowany wyłącznie jako trudny i niezrozumiały dodatkowy obowiązek, „papierologia”.

A przecież wcale nie musi tak być. Przecież kontrola zarządcza to coś, co i tak się w naszej szkole dzieje. Wystarczy zebrać te informacje, podsumować, sprawdzić … i mamy „załatwioną” kontrolę zarządczą. Oddzielnym zagadnieniem jest wybór celów na kolejny rok. Wybór celów najlepiej przeprowadzić wspólnie z radą pedagogiczną. Nauczyciele mogą podpowiedzieć dyrektorowi coś, o czym zapomniał, czy o czym nie pomyślał, podrzucić jakąś propozycję… Cele, które opracowujemy wspólnie z nauczycielami, a nie takie „wzięte z sufitu”, łatwiej możemy realizować, osiągać.

Pamiętajmy, że cele przyjęte przez placówkę w kontroli zarządczej mają być „własnymi” celami szkoły, a nie jakąś wizją skopiowaną z internetu. Tylko wtedy mogą być zrozumiałe i prawidłowo realizowane przez nauczycieli. Z tego powodu warto dobrze zastanowić się nad wyborem celów. I włączyć do tego procesu wszystkich nauczycieli.

Cele muszą dotyczyć całej szkoły, całej placówki. Rolą dyrektora jest właściwy ich wybór, a także czuwanie nad realizacją. Dyrektor również jest odpowiedzialny za włączenie pracowników w proces kontroli zarządczej, w proces osiągania założonych celów.

Dyrektor jest więc osobą odpowiedzialną za prawidłowy wybór celów.

Czasami jednak, dyrektor, obarczony zbyt wieloma obowiązkami, (zwłaszcza, że koniec roku kalendarzowego niesie ze sobą zbyt wiele zadań) po prostu nie ma czasu na przygotowanie kontroli zarządczej.

W takiej sytuacji warto wspomagać się wsparciem i pomocą specjalisty, najlepiej z firmy z akredytacją.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *