Nowa ustawa o resocjalizacji nieletnich

W tym roku szkolnym, od 1 września, obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2022 o wspieraniu i resocjalizowaniu nieletnich. Jest to zupełnie nowy dokument, który zastąpił dotychczasową ustawę z 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich – jak widać, trzeba było aż 40 lat, by dopasować przepisy do współczesnych realiów.

W tym roku szkolnym, od 1 września, obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2022 o wspieraniu i resocjalizowaniu nieletnich. Jest to zupełnie nowy dokument, który zastąpił dotychczasową ustawę z 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich – jak widać, trzeba było aż 40 lat, by dopasować przepisy do współczesnych realiów.

Co się zmieniło?

 

Po pierwsze, za najcięższe przestępstwa skierowanie do zakładu poprawczego.

 

Nieletni, którzy dopuszczą się najpoważniejszych przestępstw, takich jak m.in.: zabójstwo, gwałt, pedofilia, z mocy prawa zostaną od razu skierowani do zakładów poprawczych. Do tej pory zdarzały się przypadki, gdy za tak ciężkie przewinienia otrzymywali jedynie nadzór kuratora – zaakceptowano więc postulać, by kary zaostrzyć.

Po drugie, możliwość wydłużenia pobytu w zakładzie poprawczym do 24 r.ż.

Rządzący dokonali zmiany i przesunęli górną granicę wieku przebywania w zakładzie poprawczym. Do września 2022 młodzi przestępcy mogli pozostawać w tzw. poprawczakach jedynie do 21 r. ż. i to bez względu na to, jakiego czynu karalnego się dopuścili. W chwili obecnej, jeśli proces resocjalizacji nie przyniesie pożądanych efektów, sąd będzie mógł przedłużyć pobyt w placówce nawet o 3 kolejne lata.

Po trzecie, powstanie nowy typ placówki resocjalizacyjnej – Okręgowe Ośrodki Wychowawcze 

Obecnie, oprócz zakładów poprawczych w Polsce funkcjonują również tzw. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOWy). Nowa ustawa wprowadza nowy typ placówki, która ma być tworem „pomiędzy” poprawczakami a MOW-ami. Jak wynika z zarządzenia ministra sprawiedliwości, część zakładów poprawczych oraz schronisk dla nieletnich ma zostać przekształcona w Okręgowe Ośrodki Wychowawcze.

Oto wykaz placówek, które ulegną modyfikacji:

  • Schronisko dla Nieletnich w Gackach z limitem 44 miejsc dla chłopców;
  • Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju z limitem 72 miejsc dla chłopców;
  • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie z limitem 40 miejsc dla dziewcząt;
  • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu z limitem 72 miejsc dla chłopców;
  • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie Łące z limitem 88 miejsc dla chłopców;
  • Zakład Poprawczy w Studzieńcu z limitem 78 miejsc dla chłopców;
  • Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie z limitem 53 miejsc dla chłopców;
  • Zakład Poprawczy w Szubinie z limitem 60 miejsc dla chłopców;
  • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Warszawie z limitem 40 miejsc dla dziewcząt
  • Zakład Poprawczy w Witkowie z limitem 54 miejsc dla chłopców.

Dla kogo Okręgowe Ośrodki Wychowawcze?

Dla dzieci, które ukończyły 13 r. ż. i popełniły czyn karalny oraz – w wyjątkowych sytuacjach – dla dzieci, które wprawdzie nie popełniły czynu karalnego, ale wykazują skrajny poziom demoralizacji (np. piją alkohol, zażywają narkotyki), a stosowane wobec nich dotychczasowe środki resocjalizacyjne okazały się nieskuteczne. Taką decyzję podejmie sąd rodzinny

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *