Nowelizacja Karty Nauczyciela od 26 kwietnia 2023

W dniu 26.04.2023 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie Pracy. Spowodowały one również szereg modyfikacji w Karcie Nauczyciela, między innymi nowe zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej oraz z ważnych względów medycznych w formie bezpłatnego urlopu opiekuńczego. Zapraszamy do przeczytania publikacji.

 

W dniu 26.04.2023 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie Pracy. Spowodowały one również szereg modyfikacji w Karcie Nauczyciela, między innymi nowe zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej oraz z ważnych względów medycznych w formie bezpłatnego urlopu opiekuńczego. Nowe regulacje zostały zawarte w przepisach art. 68a i 68b KN.

Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadza także możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy nauczyciela opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8. roku życia – nowy art. 67g KN. Zmieniają się również zasady zatrudniania pracowników i nauczycieli na czas określony.

 

Od 26 kwietnia 2023 r. w przypadku wypowiadania umowy na czas określony dyrektor szkoły jest zobowiązany wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie tej umowy.

O zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony będzie również musiał  zawiadomić reprezentującą pracownika organizację związkową.

Pracownicy zatrudnieni na czas określony, którzy zostali bezprawnie zwolnieni z pracy, będą mogli żądać przed sądem nie tylko odszkodowania, ale też przywrócenia do pracy.

Związek zawodowy ma wówczas 5 dni na odpowiedź. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony może być dokonane dopiero po:

  • przedstawieniu opinii przez związek zawodowy, albo
  • bezskutecznym upływie 5-dniowego terminu.

W okresie przejściowym wymagań tych należy dopełnić zarówno w stosunku do pracowników zatrudnionych po 26 kwietnia 2023 r. jak również zatrudnionych wcześniej, w przypadku gdy umowa będzie rozwiązywana po wejściu w życie nowych regulacji.

Jacek Jagiełło

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *