Październikowo

Chciałam zacząć od przysłowia, ale wszystkie są przygnębiająco zimowe…

A przecież październik dopiero na dobre rozpoczyna jesień, która bywa w naszym kraju wyjątkowo piękną i przyjazną porą roku! Dzieci już zbierają kasztany i żołędzie, dorośli cieszą się barwnymi liśćmi podczas weekendowych spacerów… Dlatego nie dając się przygnębiającym prognozom z radością rozpoczynamy kolejny eduradowy tydzień.

W tym tygodniu Edurada kontynuuje tematy rozpoczęte jeszcze we wrześniu, zatem przeczytają Państwo o:

– uczniu niedostosowanym społecznie i indywidualnym podejściu do niego,

– konfliktach w zespole szkolnym, ich przyczynach, sposobach rozwiązywania oraz cechach dobrego mediatora

– doradztwie zawodowym z punktu widzenia marzeń uczniów – to przecież tak ważny temat!

– przyczynach, dla których zmiany mogą być przyjmowane z oporem i sposobach na ich łagodne wprowadzanie

– emocjach dzieci i rodziców.

Życzymy, by nie chłody i deszcze, lecz złota polska jesień były Państwa udziałem!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *