Rada Pedagogiczna zdalnie. Czy to możliwe?

Szkolenie rady pedagogicznej on-line

Szanowni Państwo

 

Nazywam się Krystian Buszta. Jestem dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kazuniu Nowym/Gmina Czosnów od 2014 roku. Od początku powołania na stanowisko dyrektora kierowałem i kieruję się jedną zasadą. Pracownik, jego cenny czas i jego zdrowie jest dla mnie najważniejsze. Dlatego nauczycieli zacząłem wyposażać sukcesywnie w laptopy służbowe, aby mogli spokojnie pracować zdalnie i doskonalić swój własny warsztat pracy właśnie w domu a nie w szkole. Od samego początku wszystkie badania lekarskie dot. dopuszczenia do pracy w zawodzie (okresowe badania lekarskie w tym te epidemiologiczno – sanitarne) organizuję w szkole -czyli w miejscu pracy a nie w zatłoczonych przychodniach. Po co??. Mamy chyba odpowiedź w tej trudnej sytuacji związanej chociażby z wirusem. 

Wprowadziłem niedawno Rady Pedagogiczne Online. Zakupiłem w tym celu licencjonowany program ZOOM do wideokonferencji. Zmieniliśmy zapisy w Regulaminie Rady Pedagogicznej, gdzie wprowadziliśmy możliwość przeprowadzenia rady zdalnie.

Myślę, że warto napisać trochę o samym programie.

ZOOM to licencjonowany program do wideokonferencji używany w wielu firmach. Można go zastosować również w szkołach do prowadzenia Rad Pedagogicznych Online. Jest wiele zalet, które przemawiają za tym, aby tego typu program zagościł w polskich szkołach na dobre. 

1. ZOOM pozwala zaplanować nie tylko jedną radę, ale kilka spotkań online z podaniem daty, godziny, porządkiem spotkania do 100 uczestników.

2. Spotkanie organizowane ONLINE posiada odpowiedni zaszyfrowany link znany tylko osobom, które wezmą udział w spotkaniu.

3. Program daje możliwość przeprowadzenia głosowania, a po głosowaniu pojawia się wykres, ile osób zagłosowało ZA, ile PRZECIW, a ile się wstrzymało.

4. Można umieszczać pliki, które będą widoczne dla każdego

5. ZOOM pozwala na łączenie się z You TUBE i innymi aplikacjami dostępnymi online.

6. Protokólant może nagrywać dźwięk spotkania

7. Prowadzący może nagrać video-konferencję na kamerze.

8. Zaproszenia do udziału w spotkaniach online są kodowane.

9. Wszyscy uczestniczący są widoczni na pulpicie, chyba, że ktoś nie chce upubliczniać swojego wizerunku. 

Jest to oczywiście tylko przykład programu, który akurat sprawdził się w mojej szkole.

 

Zaletą rad pedagogicznych on-line jest niewątpliwie  brak konieczności dojazdu do i ze szkoły na rady pedagogiczne i związane z tym koszty paliwa, czasu itp. Cieszę się, że wszystkie te działania, chociaż przez niektórych krytykowane, tak dobrze sprawdzają się w codziennym życiu. 

 

Pozdrawiam Krystian Buszta

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *