Ruszył proces zatrudniania obywateli Ukrainy na stanowisku pomocy nauczyciela w szkołach

Na dzień dzisiejszy w polskich szkołach i przedszkolach mamy ponad 70 tysięcy dzieci i młodzieży z dotkniętej wojną Ukrainy. Większość z nich w ogóle nie posługuje się językiem polskim. Z tego powodu powstała między innymi specustawa, która przewiduje szczególne rozwiązania w zakresie zatrudniania na stanowiskach tzw. pomocy nauczycieli, czyli osób, które mogłyby pomóc w oswajaniu się z nową rzeczywistością szkolną

Na dzień dzisiejszy w polskich szkołach i przedszkolach mamy ponad 70 tysięcy dzieci i młodzieży z dotkniętej wojną Ukrainy. Większość z nich w ogóle nie posługuje się językiem polskim. Z tego powodu powstała między innymi specustawa, która przewiduje szczególne rozwiązania w zakresie zatrudniania na stanowiskach tzw. pomocy nauczycieli, czyli osób, które mogłyby pomóc w oswajaniu się z nową rzeczywistością szkolną.

Najważniejszą zmianą we wspomnianej specustawie jest rezygnacja z wymogu pisemnego potwierdzania przez ukraińskiego kandydata na pomoc nauczyciela znajomości języka polskiego. Póki co, takie rozwiązanie dotyczy tylko i wyłącznie obecnego roku szkolnego 2021/2022. Warto też pamiętać, że osoba na stanowisku pomocy nauczyciela nie musi posiadać ani wyższego, ani pedagogicznego wykształcenia i jest zatrudniana na podstawie Kodeksu Pracy. To powinno znacznie ułatwić procedurę naboru.

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki został umieszczony specjalny formularz, który kandydaci na to stanowisko muszą wypełnić – dla ułatwienia, najpierw wybierają województwo, w którym chcieliby podjąć zatrudnienie.

Formularz jest dostępny poniżej:

Formularz dla ukraińskich kandydatów na stanowisko pomocy nauczyciela

Zasady zatrudniania pomocy nauczyciela zostały jasno określone w Prawie oświatowym. Wynikają one z faktu, że uczniom, niebędącym obywatelami polskimi, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu, a  którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, przysługuje wsparcie osoby władającej językiem kraju pochodzenia. Taką osobę zatrudnia w charakterze pomocy nauczyciela dyrektor szkoły. Warto pamiętać, że szczegółowy zakres obowiązków pomocy nauczyciela również określa jego pracodawca.

Główne zadania to przede wszystkim pomoc w pokonywaniu barier językowych, tłumaczenie, pośredniczenie w kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami.

 

Specustawa przewiduje możliwość zatrudniania obywateli Ukrainy pod warunkiem, że na terenie Polski przebywają legalnie

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *