Skróty, pauzy, wykrzykniki – o mało poprawnej mowie sześciolatka

Jak mówią sześciolatki – jak je wspierać, aby mówiły lepiej

Czy Twoje dziecko sześcioletnie ma dziwny, ochrypły głos, przechodzący w pisk lub krzyk? Czy mówi dużo o sobie, o swoich zmiennych zainteresowaniach? A może ciągle interesują go wydarzenia niezwykłe, w jego opowieściach jest wiele elementów fantazji? 

Modulacja głosu w tym wieku nie jest jeszcze płynna. Głos jest coraz niższy, donośniejszy, ale nadal napięty, nieco ochrypły, łatwo przechodzi przy różnych okazjach w pisk lub krzyk, co nie powinno budzić na razie Twojego niepokoju. Jeśli objawy nieprawidłowej modulacji nie ustąpią należy skonsultować je z foniatrą, ewentualnie endokrynologiem. 

Mowa dziecka 6-letniego jest  naturalna, żywa, emocjonalna. Rozmawiając z sześciolatkiem ma się czasem wrażenie, że w jednej wypowiedzi mogą występować skrajne emocje, jak gniew i radość. Towarzyszą jej pozawerbalne składniki ekspresji – wyrazista mimika, gesty, ruch, spojrzenia. Dzieci potrafią być w ciągłym ruchu również podczas mówienia. Występują mało przejrzyste i poprawne wypowiedzi, a także: skróty, pauzy, wykrzykniki, niedopowiedzenia, pytajniki słowa wyrażające prośby, gniewy czy protesty. Mowa ma charakter uspołeczniony, komunikatywny, obejmuje kilkuzdaniowe wypowiedzi, a nawet elementy opowiadania. Dzieci są bardzo wrażliwe na mowę otoczenia, przyswajają sobie niekiedy wyrazy, których sens jest im nie znany i w związku z tym błędnie się nimi posługują, np. używają czasownika „kłamać” w znaczeniu „omylić się”. Możemy również usłyszeć w mowie sześciolatka próbę budowania zdań przyczynowych, gdzie pada uzasadnienie motywacyjne, wskazujące na pobudkę danego działania, np. „Marek nie chciał się bawić, bo się nie wyspał”. Występują też początki  logicznego uzasadniania, dowodzenia: „Jak się postawi szczypiorek na oknie, to ładnie urośnie, bo na oknie jest światło”.

Bardzo pomocne w rozwijaniu mowy na każdym jej etapie jest czytanie książek, szczególnie rymowanych, ale również nauka wierszy oraz tekstów literackich na pamięć. Stymulująco na mowę będzie działał udział w kółkach – warsztatach teatralnych, czy nauka w domu piosenek dziecięcych tych ze starego repertuaru Maryli Rodowicz, czy Majki Jeżowskiej również.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *