Szkoła lub placówka – jako księga skarg i wniosków

Życie dyrektora nie jest łatwe – dla osób postronnych wydaje się być wszechmocną instytucją, która załatwi wszystko… Jak się odnaleźć w tej sytuacji?

„Chodnik przed moim blokiem jest dziurawy”, „Psy sąsiadów nie dają mi spać w nocy”, „Światła na przejściu dla pieszych są popsute” , itd., itd. Takie skargi wpływają codziennie do naszych sekretariatów. Coraz częściej szkoła lub placówka jest traktowana jako swoista księga skarg i wniosków dla okolicznych mieszkańców. Dyrektor szkoły lub placówki staje się odbiorcą wszelkich możliwych życzeń – właściwie oczekiwaniem mieszkańców jest, by dyrektor – niczym „złota rybka”, spełnił ich, bardzo ważne, ale zupełnie nie związane z zadaniami i funkcjonowaniem szkoły, życzenia. Niektóre z tych życzeń są nawet zabawne i niepoważne. Natomiast niepokojące są sytuacje, gdy mieszkańcy informują dyrektora (nawet w formie ustnej) o różnego rodzaju sytuacjach, które mogą być rozwiązane z użyciem Kodeksu Karnego. Dyrektor nie może nie reagować w takich sytuacjach. Jeśli dojdzie do tragedii, osoba która zgłosiła problem dyrektorowi, może zeznać, że poinformowała o tym szkołę, a „szkoła nic nie zrobiła”. Z tego względu, dla bezpieczeństwa dyrektora, jeśli przyjdzie do szkoły petent i poinformuje o niepokojących sygnałach, np. przemocy w rodzinie swoich sąsiadów – poinformujmy go grzecznie, ale stanowczo (najlepiej w obecności jakiegoś świadka – np. pani sekretarki), że szkoła nie jest miejscem do składania takich wniosków oraz żeby skierował sprawę do jednostki policji. Poinformujmy go również, że szkoła ma obowiązek przekazać tę sprawę policji – z tego względu prosimy go o podanie swoich danych, miejsca zamieszkania – oraz danych dotyczących zgłaszanego problemu. Taką sprawę mamy obowiązek przekazać odpowiednim służbom.

Jeśli do placówki trafi skarga lub zażalenie w formie pisemnej, a placówka nie ma kompetencji rozwiązania problemu, pamiętajmy, że zgodnie a art. 65 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazujemy tę sprawę do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie. Nakłada to na dyrektora obowiązek odnalezienia właściwej, do rozpatrzenia sprawy, instytucji.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *