Trudne zachowania u dzieci

Coraz częściej rodzice i nauczyciele zgłaszają problemy z opanowanie tzw. niegrzecznych dzieci, które się buntują, są uparte, płaczą, krzyczą i nie chcą dostosować się do ogólnie przyjętych społecznie zasad. Co jest najczęściej przyczyną takich zachowań? Przeczytajcie nasz artykuł.

Co to znaczy, że dziecko jest niegrzeczne?

 

Od momentu narodzin dzieci nieustannie podejmują decyzje, które kształtują ich osobowość, wyznaczają ich cele życiowe (niekiedy ukryte) i sposoby reakcji na postrzegane niebezpieczeństwo i stres:

 

 • Kim jestem? (dobry czy zły, zdolny czy ograniczony)
 • Jaki jest ten świat? (bezpieczny czy niebezpieczny, przyjazny czy zagrażający)
 • Co muszę zrobić, by przetrwać i móc się rozwijać? (w oparciu o wcześniejsze decyzje)

 

Najczęstsze problemy z zachowaniami u dziecka – np.:

 

 • chce robić po swojemu
 • nie słucha próśb
 • odmawia współpracy
 • jest uparte
 • buntuje się
 • płacze, krzyczy
 • robi na złość
 • bije, gryzie
 • nie dba o prządek
 • wchodzi w konflikty z rówieśnikami
 • nie chce się dzielić

 

Tego typu zachowania mają dwie wspólne cechy, niezależnie czy są skierowane przeciwko komuś, czy zakłócają funkcjonowanie grupy:

 • powodują obawy nauczyciela
 • wymagają jego reakcji

 

Pomyśl o swoich przedszkolakach za 10-15 lat:

 

Zamiast myśleć o zniwelowaniu problemu lub przerwaniu zachowania dziecka ”tu

i teraz”, zastanów się, jakie kompetencje emocjonalne i społeczne są mu potrzebne, żeby lepiej radziło sobie w przyszłości w sytuacjach trudnych?

Jakie okazje możesz wykorzystywać każdego dnia, aby nauczyć dzieci tych umiejętności?

Czy dzięki twoim reakcjom dziecko buduje u siebie jakieś ważne kompetencje?

 

Pożądane kompetencje emocjonalne i społeczne – np.:

 • odpowiedzialność osobista i społeczna
 • konsekwencja w działaniu
 • umiejętność uczenia się
 • elastyczność i otwartość na zmiany
 • umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • motywacja wewnętrzna
 • wiara we własne siły
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji
 • adekwatne poczucie własnej wartości

Aby rozwijać te cechy i umiejętności życiowe powinniśmy dać dziecku:

 • zaufanie
 • szacunek
 • zachętę
 • prawo do błędu
 • przestrzeń do zabawy i nauki
 • wsparcie i wiarę
 • empatię
 • motywację
 • poczucie bezpieczeństwa
 • zasady
 • bezwarunkową miłość
 • poczucie, że jest dla nas ważne
 • dobry przykład

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *