Tutoring w szkole

Indywidualizacja nauczania staje się coraz bardziej popularną ideą wśród nauczycieli i dyrektorów. Jedną z form tej indywidualizacji jest tutoring, czyli..?

Szkoła powinna być miejscem, w którym dobrze czuje się zarówno uczeń jak i nauczyciel. To tam kształtuje się świat wartości wychowanków, więc nauka mogłaby być przyjemną wędrówką. 

Paulo Coelho w swej pięknej, kultowej powieści p.t. „Alchemik” opisał wędrówkę młodego pasterza z Andaluzji, który to wyruszył w podróż, aby odnaleźć skarb.  Po drodze uczył się mądrości od człowieka, który sam siebie nazywał królem i od mędrca Alchemika, który towarzyszył mu później w podróży.  Nauczyciel może prowadzić ucznia do odkrycia skarbu, który drzemie w nim samym.  Może być przewodnikiem, może być jego tutorem.  Nauka będzie odkrywaniem, a uczeń odkrywcą, który pragnie wiedzieć więcej. Nauczyciel podczas wspólnej wędrówki  nieraz mógłby powiedzieć do swego ucznia jedno z najpiękniejszych zdań, jakie wyszło spod pióra P. Coelho: ”Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały Wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu”. Tak powiedziałby tutor do swojego wychowanka. 

Co to jest tutoring?  Proces zindywidualizowanej edukacji, nakierowany na rozwój wiedzy, umiejętności i postawy podopiecznego. To indywidualne spotkania, w trakcie których w atmosferze dialogu, tzn. szacunku i zaufania, tutor pomaga uczniowi w poszukiwaniu własnej drogi do wiedzy, tożsamości oraz rozwoju. Tutoring jest jedną z metod edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem.

Wpływ osobowości nauczyciela na swoich wychowanków jest ogromny.  Młodzi ludzie potrzebują autorytetów. Nic nie przychodzi samo, do wszystkiego trzeba dojść dzięki własnej pracy. Właśnie to wpojenie umiłowania do uczenia się może być wielkim darem dla ucznia. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie bywają bardzo wygodni, przyzwyczajeni do tego, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Łatwy dostęp do Internetu gwarantuje możliwość szybkiego ściągnięcia potrzebnych materiałów. To zabija w młodych ludziach potrzebę poszukiwania źródeł wiedzy, wertowania książek.  Tylko praca kształtuje charakter i osobność  człowieka i tego właśnie może nauczyć  pedagog-tutor.  Tutoring wspiera ucznia w rozwoju, prowadzi go do mądrości i dojrzałości. Tutor pokazuje podopiecznemu, jak można się uczyć.  Uczeń sam jest odpowiedzialny za swoją  naukę, gromadzi materiały, przygotowuje się na spotkania z nauczycielem. Oczywiście tutor zawsze służy pomocą, wspiera i mądrze prowadzi ucznia w drodze do mądrości, bo jest jego doradcą, sprzymierzeńcem i przyjacielem.   Jest osobą, która odgrywa ogromną rolę w życiu ucznia, bo pomaga w dorastaniu i dojrzewaniu. To dzięki niemu młody człowiek  może budować  system wartości,  uczy się podejmować  decyzje  i brać za nie odpowiedzialność.  Zadaniem  tutoringu jest także dostrzeżenie  talentu  ucznia i rozwijanie jego potencjału. Uczeń może  być  dla tutora jak nieoszlifowany diament.  Także dla samej szkoły tutoring przynosi duże korzyści: podnosi się motywacja, zmieniają się relacje w niej panujące, podnosi się frekwencja, obniża się stopień zachowań agresywnych. 

Jak to zawsze podkreślam, każdy z nas jest inny, więc inaczej podchodzi do spraw związanych z pracą czy nauką.  Ale jest jeden wspólny mianownik, który powinien łączyć wszystkie elementy. Jest  nim mianowicie szacunek do drugiego człowieka i do wszystkiego, co nas otacza. To właśnie on jest fundamentem porządku i prawości. Jeżeli nauczyciel szanuje każdego ucznia z osobna, uczniowie to jemu odwzajemnią.  Tak samo wychowankowie powinni zawsze pamiętać, że poszanowanie drugiego człowieka jest najważniejsze. Pociąga to za sobą również  szacunek do otoczenia.  Buduje pozytywną teraźniejszość, która ma duży wpływ na przyszłość. Bo jak to mówi autor „Alchemika”: „Jeśli szanujesz dzień dzisiejszy, możesz go uczynić lepszym. A kiedy ulepszysz teraźniejszość, wszystko to, co nastąpi po niej,  również stanie się lepsze.”

Tego wszystkiego można nauczyć naszych uczniów podczas wspólnej podróży, jaką jest nauka. Spotkania tutora ze swymi wychowankami jest taką podróżą, która właśnie wg Paulo Coelho „zaczyna się nieodmiennie Szczęściem Początkującego, a kończy próbą Zdobywcy.” Chciałabym, aby każdemu uczniowi w dzisiejszej szkole nauka sprawiała przyjemność i aby każdy czuł się zdobywcą na miarę swoich możliwości.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *