Uczeń trudny, dysfunkcyjny, czyli jaki?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: A. Karasowska, Uczeń z zaburzeniami, ORE.

 Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym?

Kiedy skutki urazów psychicznych widoczne w zachowaniu dziecka traktujemy głównie jako problemy wychowawcze i przejawy demoralizacji – skupiamy się nie tyle na pomocy dziecku, ile na powstrzymaniu jego złych zachowań, co najczęściej przybiera formę karania, wykluczania, „przepychania” z placówki do placówki.

Tymczasem w świetle dotychczasowych badań, wyraźnie widać, że zaburzone dziecko nie kontroluje swojego zachowania i nie jest w stanie samo zmienić destrukcyjnych relacji, w jakie się uwikłało. Stąd tak ważna jest pomoc innych osób, w szczególności nauczycieli, którzy mają na co dzień kontakt z dzieckiem, i są świadkami jego zaburzonych zachowań lub nawet sami doświadczają ich skutków. Z ich punktu widzenia dążenie do zmiany sztywnych schematów jest szczególnie ważne, ponieważ narastająca destrukcja zagraża pracy nie tylko z tym dzieckiem, ale nawet z całą klasą, a ich samych naraża na duże koszty emocjonalne.

Doświadczenia korygujące 

„Doświadczenia korygujące” są to doświadczenia społeczne, mające moc zmieniania sztywnych schematów reagowania dziecka, wytworzonych w wyniku doznanych urazów psychicznych (Strzemieczny,1993). W przypadku Radka jest to agresja i walka, która przejawia się w relacjach z dorosłymi i dziećmi. Istota tych doświadczeń polega na zachowaniu otoczenia, które:

  • nie potwierdza wyobrażeń i oczekiwań dziecka wynikających z jego uprzednich doświadczeń, warunkowanych doznanymi urazami (w przypadku Radka jest to przede wszystkim przekonanie: Jestem zły, nikomu na mnie nie zależy, wszyscy chcą się mnie pozbyć).
  •  pomaga dziecku doświadczyć siebie samego i relacji z ludźmi w inny sposób (są osoby, którym na mnie zależy, mogę im zaufać; potrafię robić dobre rzeczy, współpracować itp.) Źródłem doświadczeń korygujących mogą być codzienne sytuacje zachodzące w szkole, w relacjach pomiędzy dzieckiem, a jego otoczeniem. Warunkiem jest tu jednak świadome, ukierunkowane i konsekwentne działanie nauczycieli i wychowawców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *