Uczeń zdolny, czyli jaki?

Jakimi cechami powinien charakteryzować się uczeń zdolny? O uczniach zdolnych mówimy w odniesieniu do jednostek przejawiających wysoki poziom zdolności ogólnych (inteligencji) lub posiadających jakąś zdolność specjalną w sferze działalności umysłowej. O innych cechach dowiecie się z dzisiejszego artykułu…

O uczniach zdolnych mówimy w odniesieniu do jednostek przejawiających wysoki poziom zdolności ogólnych (inteligencji) lub posiadających jakąś zdolność specjalną w sferze działalności umysłowej. Uczniowie zdolni charakteryzują się dwiema podstawowymi cechami: ponadprzeciętnymi osiągnięciami lub potencjalnymi zdolnościami do takich osiągnięć. Cechę pierwszą możemy stwierdzić obserwując rezultaty aktywności ucznia, cechę drugą – badając go instrumentami psychologicznymi np. testami.

Pojęcie „uczeń zdolny” służy do określenia dzieci, które pod względem zdolności intelektualnych przewyższają swoich rówieśników. W próbach określenia ucznia zdolnego zwraca się uwagę na takie zdolności, jak:

•          zdolność do efektywnego uczenia się rzeczy nowych i wybitne,

•          wyróżniające się wyniki w jakiejś aktywności;

•          oryginalność w myśleniu i działaniu, duże nasilenie dążeń poznawczych;

•          przejawianie wysokiego poziomu myślenia analitycznego;

•          łatwość rozumienia i przyswajania symboli abstrakcyjnych i stosunków

•          symbolicznych, właściwego posługiwania się symbolami we własnym działaniu;

•          zainteresowania poznawcze, zdolność do koncentracji uwagi, zwłaszcza na treściach abstrakcyjnych;

•          wrażliwość na problemy i wytrwałość w ich rozwiązywaniu;

•          przeżywanie satysfakcji z rozwiązywania problemów i pokonywania trudności intelektualnych.

 

Wysoka inteligencja może zaznaczać się we wszystkich lub w wielu dziedzinach działalności, jak również tylko w pewnych określonych dziedzinach, jak np. w odniesieniu do matematyki i nauk ścisłych, do języków, humanistyki itp.

 

Swoje ponadprzeciętne zdolności uczeń zdolny przejawia w szkole na kilku polach:

•          „akademickim” tj. w uczeniu się przedmiotów szkolnych odpowiadających

•          gałęziom wiedzy ( np. potrafi wynajdywać oryginalne dowody i sposoby rozwiązań problemów matematycznych),

•          artystycznym,

•          technicznym,

•          sportowym i motorycznym,

•          społecznym (wykazuje talent przywódczy lub umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów społecznych).

 

O efektach tej działalności współdecydują – obok zdolności – także osobowość, stopień zaangażowania w działalność oraz lepsze warunki życia i aktywność jednostki.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *