Uwaga! Zmiany! Prace nad nowelizacją Karty Nauczyciela

W „Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów” pojawił się właśnie opis projektu nowelizacji Karty Nauczyciela. MEiN chce, aby proponowane zmiany weszły w życie już od 1 września 2022. Warto wiedzieć, co szykuje dla nauczycieli ministerstwo.

W „Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów” pojawił się właśnie opis projektu nowelizacji Karty Nauczyciela. MEiN chce, aby proponowane zmiany weszły w życie już od 1 września 2022.

 

Jakich zmian chce Minister Czarnek?

 

Po pierwsze, zobowiązanie nauczycieli do przepracowania w tygodniu dodatkowej godziny w ramach konsultacji dla uczniów i rodziców. W sytuacji, gdy nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze ½ etatu – byłaby to dodatkowa godzina raz na dwa tygodnie. To, co budzi kontrowersje, to fakt, że za tę dodatkową godzinę nauczyciel nie otrzymywałby wynagrodzenia, byłaby ona wliczana do pensum.

 

Po drugie, zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. Ministerstwo chce likwidacji stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego tak, aby pierwszym stopniem stał się dopiero nauczyciel mianowany. Nauczyciel mógłby się starać o niego dopiero po 4 latach pracy, w trakcie których nie będzie odbywał stażu – tak jak dotychczas – ale będzie „przygotowywał się do zawodu”. W tym czasie opiekę nad nim ma sprawować, wyznaczony przez dyrektora,  mentor, czyli nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Do jego zadań będzie należało udzielanie nauczycielowi przygotowującemu się do zawodu wszelkiej pomocy. W okresie „przygotowawczym” nauczyciel będzie musiał prowadzić lekcje pokazowe, gromadzić pozytywne opinie specjalnych komisji, a także zostanie mu wystawiona ocena pracy.

 

Po trzecie, pierwsze dwa lata pracy w szkole nauczyciel będzie musiał przepracować na umowie na czas określony. Dopiero po upływie dwóch lat oraz otrzymaniu co najmniej dobrej oceny pracy otrzyma umowę na czas nieokreślony.

 

Po czwarte, powrót kryteriów oceny pracy, zgodnie z którymi praca nauczyciela miałaby podlegać ocenie. Minister Czarnek zapowiedział, że kryteria zostaną określone w osobnym rozporządzeniu. Warto przypomnieć, że był to pomysł wcześniejszej minister edukacji Anny Zalewskiej, która po 3 miesiącach konsultacji społecznych wycofała się z realizacji tego pomysłu

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *