Warto rozmawiać!

To już początek końca – ostatnie sprawdziany, poprawianie się, spotkania z rodzicami…

Nie zapominajmy, że kluczem do rozwiązania problemów w szkole, pracy i w rodzinie jest najczęściej skuteczna komunikacja. Spokojnie, z szacunkiem dla drugiej strony prezentujmy argumenty; uważnie, z otwartą głową wysłuchujmy stanowiska drugiej strony a większość spraw uda się załatwić tak, że nikt nie będzie się czuł pokrzywdzony.

O tym właśnie przeczytacie państwo więcej w poniedziałkowym artykule Izabeli Nowackiej o sztuce komunikacji między nauczycielami a rodzicami. Zebrania wprawdzie już się pewnie odbyły, ale trudnych rozmów jeszcze wiele przed nami – warto się do nich przygotować!

Na komunikacji opiera się również managerska rola dyrektora szkoły. Jako osoba zarządzająca musi potrafić się porozumieć z pracownikami, z uczniami i rodzicami… jakie jeszcze zadania wiążą się z byciem dyrektorem szkoły – o tym we wtorek.

W środę, w związku ze zbliżającym się końcem roku, przypominamy artykuł Anny Borowej na temat wystawiania ocen z zachowania. Ważny i pomocny, pełen praktycznych porad.

W czwartek – wizja i misja przedszkola z punktu widzenia dyrektora. Co w tych dokumentach jest najważniejsze?

W piątek jak zwykle zwrócimy się do rodziców uczniów i porozmawiamy o bezpieczeństwie naszych dzieci i przygotowaniu ich do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Polecamy i zapraszamy!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *