13,5 tys. osób pobierało w kwietniu nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

W kwietniu 2022 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 13,5 tys. osób – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. Przeciętna wysokość kompensówki w kwietniu wyniosła 2849,89 zł

Rok temu, w kwietniu 2021 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 14,1 tys. osób. Przeciętna wysokość świadczenia wynosiła 2562,11 zł.

W kwietniu 2020 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,7 tys. osób. Przeciętna wysokość świadczenia wynosiła wówczas 2406,97 zł.

Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych może ono być przyznawane nauczycielom mającym 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracującym na co najmniej jedną drugą etatu.

Liczbę osób pobierających świadczenia kompensacyjne i ich przeciętną wysokość zawarto w „Miesięcznej informacji o wybranych świadczeniach pieniężnych”.

Źródło i cały tekst: https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/13-5-tys-osob-pobieralo-w-kwietniu-nauczycielskie-swiadczenia-kompensacyjne,90358.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *