polish-money-5-2

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2017

Do projektu rozporządzenia wprowadzono m.in. trzy nowe wagi na dzieci sześcioletnie i starsze w wychowaniu przedszkolnym a środki naliczone tymi wagami szacuje się na kwotę ok. 1 mld 436 mln zł. Dodatkowo JST otrzymają ok. 838 mln zł w związku z wprowadzeniem wskaźnika zwiększającego o 5,04% liczbę uczniów w szkołach podstawowych oraz liczbę uczniów w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia oraz 533 mln zł w związku ze zwiększeniem wagi dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.