wtorek-22.2

SĄDY ADMINISTRACYJNE O SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH ODWOŁANIA ZE STANOWISKA KIEROWNICZEGO W SZKOLE LUB PLACÓWCE

Przepis art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe nie precyzuje pojęcia „przypadku szczególnie uzasadnionego” i w każdym przypadku rzeczą organu, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze jest dokonanie oceny, czy działanie bądź zaniechanie dyrektora/wicedyrektora uniemożliwia jego pozostawanie na stanowisku.