SĄDY ADMINISTRACYJNE O SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH ODWOŁANIA ZE STANOWISKA KIEROWNICZEGO W SZKOLE LUB PLACÓWCE

Przepis art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe nie precyzuje pojęcia "przypadku szczególnie uzasadnionego" i w każdym przypadku rzeczą organu, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze jest dokonanie oceny, czy działanie bądź zaniechanie dyrektora/wicedyrektora uniemożliwia jego pozostawanie na stanowisku.

Użyte przez ustawodawcę w przepisie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy pojęcie „przypadki szczególnie uzasadnione” jest pojęciem ogólnym, niedookreślonym, lecz analiza powyższego przepisu pozwala na stwierdzenie, że odwołanie w trybie natychmiastowym na podstawie tego przepisu nie może nastąpić z przyczyn wymienionych w pkt 1 lit. b tego artykułu, tj. w przypadku negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań w zakresie działalności finansowej i administracyjnej (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b w zw. z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy). Muszą to być inne, „szczególnie uzasadnione przypadki”, których ustawa nie wskazuje.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/59518-sady-administracyjne-o-szczegolnie-uzasadnionych-przypadkach-odwolania-ze-stanowiska-kierowniczego-w-szkole-lub-placowce

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *