czwartek-26.2

WSA O MOŻLIWOŚCI ODMOWY UDOSTĘPNIENIA PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Jak przyjmują sądy administracyjne, informacje wynikające z protokołu rady pedagogicznej szkoły, statutu szkoły oraz informacja o liczbie absolwentów szkoły są informacjami publicznymi w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to jest informacjami o sprawach publicznych, którymi zajmuje się ww. szkoła lub które jej dotyczą.