WSA O MOŻLIWOŚCI ODMOWY UDOSTĘPNIENIA PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Jak przyjmują sądy administracyjne, informacje wynikające z protokołu rady pedagogicznej szkoły, statutu szkoły oraz informacja o liczbie absolwentów szkoły są informacjami publicznymi w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to jest informacjami o sprawach publicznych, którymi zajmuje się ww. szkoła lub które jej dotyczą.

W szczególności, są to dane o samym podmiocie wykonującym zadania publiczne i dysponującym majątkiem publicznym (w zakresie środków publicznych pochodzących z dotacji), o zasadach jego funkcjonowania oraz o majątku publicznym, którym dysponuje (art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 lit. d) u.d.i.p.)….źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/59747-wsa-o-mozliwosci-odmowy-udostepnienia-protokolu-z-posiedzenia-rady-pedagogicznej

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *