adaptacja3

Powrót do nauki stacjonarnej. Organizacja zajęć wspomagających w szkołach

Powrót do nauki stacjonarnej. Organizacja zajęć wspomagających w szkołach 31 maja uczniowie wrócili do stacjonarnej nauki (fot. pixabay.com) Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych zyskali możliwość organizowania zajęciach wspomagających dla wracających do stacjonarnej nauki uczniów. Udział w tych zajęciach będzie dobrowolny, a one same mogą odbywać tylko w bieżącym roku szkolnym (2020/2021) oraz w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2021/2022 (tj. do dnia 22 grudnia 2021 r.).

1.06.2021

Uczeń – jego potrzeby i możliwości

Podstawą skutecznej pracy wychowawczej jest umiejętność prawidłowego zdiagnozowania sytuacji, w której pracujemy. Istnieje wiele dróg właściwego diagnozowania postaw i zachowań naszych uczniów, a także przyczyn takiego, a nie innego ich funkcjonowania w szkole. Analizując stan, w którym się znajdujemy, powinniśmy poznać możliwości oraz ograniczenia reprezentowane przez naszych wychowanków.