Powrót do nauki stacjonarnej. Organizacja zajęć wspomagających w szkołach

Powrót do nauki stacjonarnej. Organizacja zajęć wspomagających w szkołach 31 maja uczniowie wrócili do stacjonarnej nauki (fot. pixabay.com) Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych zyskali możliwość organizowania zajęciach wspomagających dla wracających do stacjonarnej nauki uczniów. Udział w tych zajęciach będzie dobrowolny, a one same mogą odbywać tylko w bieżącym roku szkolnym (2020/2021) oraz w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2021/2022 (tj. do dnia 22 grudnia 2021 r.).

Kluczową rolę w organizacji zajęć wspomagających dla wracających do stacjonarnej nauki odgrywać będzie dyrektor szkoły. Ma poinformować rodziców uczniów o takiej możliwości, zebrać od nich deklaracje uczestnictwa uczniów w zajęciach, zorganizować je, a także złożyć wniosek o dotację.

Wniosek składany w pierwszym terminie ma dotyczyć dofinansowania zajęć wspomagających w roku szkolnym 2020/2021, natomiast drugi wniosek zajęć w pierwszych czterech miesiącach roku szkolnego 2021/2022. Całość dotacji trzeba będzie rozliczyć do końca stycznia 2022 r.

Środki na realizację tego zadania zostaną uwzględnione w rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021 oraz w budżetach właściwych ministrów – czytamy w uzasadnieniu nowelizacji prawa.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/powrot-do-nauki-stacjonarnej-organizacja-zajec-wspomagajacych-w-szkolach,285755.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *