end-koniec2

Będą wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Ale tylko wybranych

Podczas posiedzenia zespołu trójstronnego minister edukacji i nauki potwierdził oficjalnie, że wśród działań osłonowych przewidzianych dla nauczycieli, którzy – na skutek zmian w systemie wynagradzania i pragmatyki zawodowej – nie będą chcieli lub nie będą w stanie wypracować nowego pensum, znajdzie się możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Przywilej ten ma objąć nauczycieli powyżej 57. roku życia – w sumie 40-44 tys. osób.