croppedimage660240-wstpniak-12.12.2022

Związki zawodowe a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dyrektor szkoły, jako pracodawca, jest dysponentem środków z ZFŚS, ale należy pamiętać, że w zarządzaniu tymi środkami dość istotną rolę odgrywają związki zawodowe. To właśnie ze związkami zawodowymi dyrektor musi uzgodnić treść regulaminu zakładowego funduszu świadczeń, ale również uzgodnienia te są niezbędne do przyznawania wszelkich świadczeń w ramach ZFŚS