edurada.pl

Jacek Jagiełło
Dzisiaj Jacek Jagiełło wyjaśnia, jak należy postępować w sytuacji wypadku przy pracy, jak wygląda procedura wyjaśniania zdarzenia i kto dokonuje jego oceny. Autor artykułu opisuje również wszelkie możliwe świadczenia, które stanowią zadośćuczynienie...
Organy Państwowej Straży Pożarnej wyposażone są w szczególne uprawnienia kontrolne, które mają służyć prewencji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, włącznie z prawem nałożenia grzywny w postaci mandatu karnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości –...
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2019/1158 (tzw. dyrektywa work-life balance), która wymusiła wprowadzenia zmian w kodeksie pracy, już wkrótce umożliwi rodzicom dzieci w wieku do lat 8 wnioskować o pracę zdalną, indywidualny rozkład...
Jak stanowi art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się...
Komunikacja tworzy podwaliny pod dobre relacje – to, jak rozmawiamy ze sobą na co dzień, może budować silniejsze więzi i kształtować współodpowiedzialność za przestrzeń szkoły, ale może też oddalać ludzi od siebie,...
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek na konferencji, która odbyła się 26 stycznia 2023 r. poinformował, w jaki sposób będzie organizowana i przeprowadzana matura w 2023 r. W konferencji uczestniczyli również wiceminister...
Nauczyciele, przechodząc na emeryturę, posiadają z reguły najwyższe stopnie awansu zawodowego. Zdarza się, że taki nauczyciel przechodzi na emeryturę i jednocześnie nadal zgłasza chęć do pracy. Co więcej, przy obecnych ogromnych problemach...
Zima to szczególny czas, gdy mogą wystąpić czynniki stwarzające dodatkowe zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. Czynniki te, to między innymi opady śniegu, spadki temperatury, oblodzenie ciągów komunikacyjnych itp. Jak zadbać o...
Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, art.94, każdy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi, a pracownik, który doświadczył mobbingu może dochodzić swoich praw. W jaki sposób? Przeczytajcie nasz artykuł...
Dyrektor szkoły, jako pracodawca, jest dysponentem środków z ZFŚS, ale należy pamiętać, że w zarządzaniu tymi środkami dość istotną rolę odgrywają związki zawodowe. To właśnie ze związkami zawodowymi dyrektor musi uzgodnić treść...
Shopping Basket