13.03.2023

Umowa o pracę z obcokrajowcem w języku polskim i języku obcym

Współczesne uwarunkowania rynku pracy powodują, że pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnienie cudzoziemców. Problem ten coraz częściej dotyczy oświaty, a przykładem może być choćby możliwość zatrudniania obywateli Ukrainy, w zależności od posiadanych przez nich kwalifikacji formalnych. Zatrudnienie, a tym samym przygotowanie dokumentów pracowniczych, w tym zawarcie umowy o pracę może stanowić istotny problem zrozumienia przez cudzoziemca oferowanych przez pracodawcę warunków zatrudnienia.