30.05.2023

Nauczanie równoległe – technika pracy z uczniem ze spektrum autyzmu

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest dla nauczyciela wyzwaniem, ale i wielką satysfakcją. Wymaga stosowania przemyślanych i dobrze dobranych metod.

Wszyscy wiemy, iż ze względu na specyfikę zaburzenia uczeń ze spektrum autyzmu funkcjonuje najlepiej gdy działa w warunkach powtarzalnych, rutynowych, związanych z pewnym schematem. Stworzenie takiego schematu działań okazuje się często wielkim ułatwieniem w pracy z uczniem.
W tym artykule chcę zaprezentować jeden ze sposobów pracy z dzieckiem – nauczanie równoległe.