Nauczanie równoległe – technika pracy z uczniem ze spektrum autyzmu

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest dla nauczyciela wyzwaniem, ale i wielką satysfakcją. Wymaga stosowania przemyślanych i dobrze dobranych metod. Wszyscy wiemy, iż ze względu na specyfikę zaburzenia uczeń ze spektrum autyzmu funkcjonuje najlepiej gdy działa w warunkach powtarzalnych, rutynowych, związanych z pewnym schematem. Stworzenie takiego schematu działań okazuje się często wielkim ułatwieniem w pracy z uczniem. W tym artykule chcę zaprezentować jeden ze sposobów pracy z dzieckiem – nauczanie równoległe.

 

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest dla nauczyciela wyzwaniem, ale i wielką satysfakcją. Wymaga stosowania przemyślanych i dobrze dobranych metod.

Wszyscy wiemy, iż ze względu na specyfikę zaburzenia uczeń ze spektrum autyzmu funkcjonuje najlepiej gdy działa w warunkach powtarzalnych, rutynowych, związanych z pewnym schematem. Stworzenie takiego schematu działań okazuje się często wielkim ułatwieniem w pracy z uczniem.

W tym artykule chcę zaprezentować jeden ze sposobów pracy z dzieckiem – nauczanie równoległe.

Nauczanie równoległe to nic innego, jak działanie wg. modelu odnoszącego się do wszystkich aspektów funkcjonowania ucznia w szkole. Zaletą tej metody pracy jest jej uporządkowanie. Jako nauczyciel tworzę sobie sam metodę pracy, organizując ją wg. schematu.

Jak ten schemat ma wyglądać?

Podstawą jest kilka elementów.

Nauczanie równoległe – schemat działań:

 1. Przekazywanie wiedzy szkolnej w określony sposób.
 2. Wprowadzanie zasad zachowania na lekcji.
 3. Uczenie dzieci zachowań prospołecznych.
 4. Stosowanie technik zmniejszających niekorzystny wpływ różnych objawów na funkcjonowanie dziecka w klasie.
 5. Stosowanie opcji ułatwienia.

W artykule poznamy jeden z elementów modelu – opcje ułatwień – dostosowań dla dziecka ze spektrum autyzmu.

Przedstawione techniki będą dotyczyły sprawdzania i przekazywania wiedzy.

„Opcje ułatwienia”

Jako nauczyciel odpowiadamy sobie na pytania:

Co uczniowi pomoże w opanowaniu wiedzy?

Jakie dostosowania mogę wprowadzić, by ułatwić mu osiągnięcie sukcesu?

Wybrane ułatwienia dotyczące sprawdzania i przekazywania wiedzy:

 

 • Pisanie sprawdzianu w alternatywnej formie – uczeń, który ma trudności z pisaniem, pisze test lub odpowiada ustnie, może pisać pismem uproszczonym, na komputerze.
 • Wysyłanie uczniowi krótkich notatek do zapoznania przed lekcją (albo wysłanie stron do przejrzenia przed zajęciami).
 • Uczenie wykonywania notatek za pomocą map myślowych, schematów.
 • Przy wydawaniu polecenia upewnianie się, czy uczeń je zrozumiał, jeżeli polecenie jest długie, rozkładamy je na części (nauczyciel współorganizujący). Bardzo często uczniowie nie wykonują zadań, ponieważ nie zrozumieli polecenia.
 • Przy przekazywaniu treści ograniczenie ich do najważniejszych, które tworzą logiczną i chronologiczną całość, rezygnacja z rozbudowanych wątków pobocznych.
 • Nie zakładamy, że dzieci z ZA rozumieją coś tylko dlatego, że odtwarzają to, co usłyszały.
 • Sprawdzanie stopnia zrozumienia tekstu, zadawanie dodatkowych pytań;

W pracy nad zrozumieniem tekstu pomocne dla ucznia mogą być cząstkowe pytania: „Co się wydarzyło? Kiedy? Gdzie? Komu? Jakie było zakończenie zdarzenia? Dlaczego?

 • W procesie uczenia odwoływanie się do pamięci wzrokowej i długoterminowej.
 • Ustalenie z nauczycielem współorganizującym warunków uczestniczenia ucznia w zajęciach: wyciszenie, relaksacja przed, obecność obok nauczyciela współorganizującego w pobliżu na wypadek problemów (określenie stopnia ingerencji).
 • Częste odwoływanie się do konkretu – wykorzystanie zdjęć, piktogramów, filmów.
 • Tworzenie dla ucznia (lub z uczniem) planu, schematu wykonania zadania, listy zadań do zrobienia.
 • Podczas pracy z uczniem: powiększenie czcionki do pracy, pozostawianie miejsca do formułowania odpowiedzi na konkretne pytania.
 • Układanie testów z wykorzystaniem materiałów i treści wizualnych, obrazkowych.
 • Dawanie czasu na zastanowienie się, analizę i zrozumienie pytania lub polecenia, a także na właściwą reakcję (sformułowanie odpowiedzi, wykonanie czynności).
 • Akceptowanie prawidłowych rozwiązań, nawet jeśli logika jest niejasna.
 • Wyznaczanie mniejszej liczby zadań do wykonania.

 

Ważnym elementem ułatwień są:

Techniki minutowe

 • Dyskretnie monitoruj co 5-7 minut pracę ucznia.
 • Przed rozpoczęciem lekcji dopilnuj, by uczeń miał na stoliku tylko potrzebne przybory.
 • Przygotuj karty pracy podzielone na mniejsze części, skróconą wersję notatki do wpisania/wklejenia do zeszytu, dodatkowe zadania typu krzyżówki, rebusy dla ucznia, który szybciej skończy wykonywanie swoich zadań.
 • Przypomnij uczniowi umowę dot. zachowania i pracy na lekcji ,omów plan pracy, plan wykonania zadania.
 • Ustal z uczniem tajny sygnał (słowo, niewerbalny znak), za pomocą którego przywołasz jego uwagę.
 • Umów się z uczniem, że np. po 15 minutach pracy będzie mógł przerwać ją na chwilę, przejść się po klasie.
 • Wyznaczaj czas na daną aktywność/zadanie najlepiej w wizualnej formie (timer, minutnik).

Wszystkie działania opisane powyżej, powinny znaleźć się i IPET.

Zachęcam do stosowania opisanych sposobów pracy. Sprawdzają się i przynoszą efekty.

Anna Świercz

 

Bibliografia:

 1. Seach D., Lloyd M., Preston M. (2006), Pomóż dziecku z autyzmem… praktyczny przewodnik dla rodziców i pedagogów, (Warszawa): Wydawnictwo K. E. Liber. 8. M. Suchowierska, P.Ostaszewski, P. Bąbel (2012),
 2. Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania, Gdańsk: GWP 2012 9.
 3. E. McClannahan & P. J. Krantz (1999), Activity Schedules for children with autism Bethesda MD: Woodbine House.
 4. Agnieszka Borkowska „Zrozumieć świat ucznia z Zespołem Aspergera”Wydawnictwo Harmonia 2010
 5. Materiały szkoleniowe na podstawie opracowań J. Grochowska, R. Werpachowska, J. Burgiel Fundacja SYNAPSIS Warszawa 2017

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *