16.06.2023

Dyspraksja, czyli Syndrom Niezdarnego Dziecka

Brak dobrej zdolności planowania motorycznego i czucia własnego ciała oraz jego ruchów powoduje niepewność i niezdarność (niezgrabność ruchową). Osoby z takim problemem wyglądają, jakby nie rozumiały i nie chciały wykonać czynności poprawnie, a ruchy przez nie wykonywane są nieprawidłowe, mimo częstego powtarzania. Taka dysfunkcja jest określana mianem dyspraksji.