edurada.pl

Anna Dudek-Janiszewska
Brak dobrej zdolności planowania motorycznego i czucia własnego ciała oraz jego ruchów powoduje niepewność i niezdarność (niezgrabność ruchową). Osoby z takim problemem wyglądają, jakby nie rozumiały i nie chciały wykonać czynności poprawnie,...
Dobiega końca kolejny rok szkolny . Kolejny wyjątkowy rok szkolny, więc pora na kilka refleksji. Nie macie Państwo wrażenia, że w ostatnim czasie zmian w oświacie jest tak wiele, że już przestaliśmy...
Zapraszamy dzisiaj na II część artykułu Anny Dudek-Janiszewskiej (pierwsza część ukazała się na łamach Edurady w środę 9.02.) na temat zmian, jakie warto podjąć we współczesnej szkole. Dzisiaj otrzymacie receptę w ośmiu...
Przygotowanie do bycia w tym odległym świecie staje się udziałem nas wszystkich, ale ze zdwojoną siłą odczuwamy presję odpowiedzialności jako nauczyciele. My też zadajemy sobie pytanie, czy człowiek, którego uczymy i wychowujemy...
Większość zebrań z rodzicami jest planowa (np. ujęta w kalendarzu szkolnym), ale może zaistnieć potrzeba zorganizowania zebrania doraźnego. Zebrania planowe mają temat/tematy stałe, zależne od okresu roku szkolnego i przyporządkowane im zagadnienia,...
Dzisiaj prezentujemy kolejną V już część cyklu artykułów autorstwa Anny Dudek-Janiszewskiej. W każdej z nich znajdziecie Państwo odnośniki do poprzedniej publikacji. Serdecznie zapraszamy do lektury....
W poprzednim artykule z 22.09.2021 odniosłam się do zadań szkoły w odniesieniu do założeń ogólnych Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, mając na uwadze przybliżenie założeń polityki edukacyjnej w perspektywie czasowej uwzględniającej kluczową rolę...
Kontynuujemy cykl artykułów autorstwa Anny Dudek-Janiszewskiej poświęconych Zintegrowanej Strategii Umiejętności. Serdecznie polecamy poprzednie publikacje na ten temat....
Jak w konstruktywny i odpowiedzialny sposób przygotować szkoły do skutecznej realizacji celu ujętego w obszarze I (Umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych) ZSU 2030, którym jest...
Kluczowym elementem Zintegrowanej Strategii Umiejętności jest zdiagnozowanie postępów, a przede wszystkim wyzwań i priorytetów związanych z rozwojem odpowiednich umiejętności w Polsce, aktywizacją zasobów umiejętności na rynku pracy, skutecznym wykorzystaniem umiejętności w życiu...
Shopping Basket