Dyspraksja, czyli Syndrom Niezdarnego Dziecka

Brak dobrej zdolności planowania motorycznego i czucia własnego ciała oraz jego ruchów powoduje niepewność i niezdarność (niezgrabność ruchową). Osoby z takim problemem wyglądają, jakby nie rozumiały i nie chciały wykonać czynności poprawnie, a ruchy przez nie wykonywane są nieprawidłowe, mimo częstego powtarzania. Taka dysfunkcja jest określana mianem dyspraksji.

Brak dobrej zdolności planowania motorycznego i czucia własnego ciała oraz jego ruchów powoduje niepewność i niezdarność (niezgrabność ruchową). Osoby z takim problemem wyglądają, jakby nie rozumiały i nie chciały wykonać czynności poprawnie, a ruchy przez nie wykonywane są nieprawidłowe, mimo częstego powtarzania. Taka dysfunkcja jest określana mianem dyspraksji.

Dyspraksja jest zwykle postrzegana jako ograniczenie lub niedorozwój organizacji, koordynacji ruchu. Związane z nim mogą być problemy z wypowiadaniem się, percepcją lub myśleniem. Inne nazwy objawów dyspraksyjnych, to Syndrom Niezdarnego Dziecka, rozwojowe zaburzenie koordynacji; minimalna dysfunkcja mózgowa, trudności w uczeniu się motoryki  oraz dysfunkcja percepcyjno-motoryczna.

Objawy związane z zaburzeniami rozwojowymi dziecka w wieku 6 lat:
Trudność sprawia dziecku:
– skakanie na jednej nodze, rzucanie i chwytanie piłki,
– kolorowanie, posługiwanie się gumką, trzymanie ołówka,
– pisanie drukiem własnego imienia,
– zapamiętywanie imion i nazwisk nauczycieli,
– czekanie na swoją kolej w trakcie rozmowy (dziecko odpowiada nieproszone, wyrywa się do odpowiedzi),
– czynności higieniczne po wypróżnieniu się,
– akceptowanie hałasu,
– opanowanie emocji (często, gdy coś je rozprasza, reaguje wybuchem negatywnych emocji).

Objawy związane z zaburzeniami rozwojowymi dziecka  w wieku 7 lat:
Trudność sprawia dziecku:
– wiązanie sznurówek,
– samodzielne mycie się w wannie,
– używanie różnorodnych narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem,
– rozsmarowywanie masła, robienie kanapek,
– używanie linijki, czytanie, pisanie odręczne, rysowanie,
– instrukcje słowne, rozumienie zasad postępowania, działania związane z organizacją,
– rozwiązywanie konfliktów (może wdawać się w bójki),
– zasady funkcjonowania szkoły, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych,
– chodzenie po schodach (schodzi, kurczowo trzymając się poręczy),
– rozumienie pojęcia liczby.

Objawy związane z zaburzeniami rozwojowymi dziecka  w wieku 8 lat:
Trudność sprawia dziecku:
– posługiwanie się spinaczem, szpilkami
– przeskakiwanie przeszkód
– płynne pisanie
– rozumienie określeń wskazujących kierunek i położenie
– ukrywanie własnych opinii (dziecko często bywa nadmiernie szczere i nieświadomie może obrazić innych)
– rozumienie pojęcia odległości i czasu.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *