Szanowni Państwo, mam nadzieję, że znajdują Państwo na naszym portalu interesujące Was informacje oraz – a może przede wszystkim – RADY w ważnych sprawach EDUkacyjnych i możliwość wypowiedzenia się na najistotniejsze dla Państwa tematy. Taki cel sobie postawiliśmy, otwierając dla Państwa EDURADĘ – aby było to źródło odpowiedzi na pytania, miejsce e – spotkań ludzi z edukacją związanych oraz e – dyskusji wszystkich, dla których edukacja jest ważna.

A każdego dnia pojawia się nowy temat poruszający opinię publiczną – nie zawsze są to zagadnienia nowe dla społeczności szkolnych, ale często zdarza się, że duże dyskusje wokół nich wybuchają dopiero wtedy, kiedy temat znajdzie się na pierwszych stronach dzienników. 

Przez wiele miesięcy dominującym tematem medialnym była kwestia obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Decyzja minister Krystyny Szumilas o  przesunięciu w czasie – do września 2014 roku –  wejścia w życie obowiązku szkolnego dla sześciolatków wyciszyła nieco emocje, chociaż temat nadal jest ważny i w EDURADZIE również omawiany i dyskutowany. 

Aktualnie tematem wywołującym największe poruszenie jest zmniejszenie liczby godzin nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych. Że takie zmniejszenie jest zaplanowane, wiadomo było od chwili opublikowania rozporządzenia o ramowych planach nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych,  a nawet wcześniej, kiedy „nowa ramówka” weszła do gimnazjów ( a w tym roku kończy się  w nich 3 – letni cykl uczenia według niej). Że jest związane ze zmianą modelu kształcenia – też było jasne, świadczy o tym obniżenie liczby godzin nauczania także języka polskiego. 

A to, że intensywność protestów  rośnie dopiero teraz, świadczy o braku pogłębionej dyskusji na temat tych zmian wcześniej. Jestem jednak przekonana, że na dyskusję na temat celu kształcenia i kierunków rozwoju edukacji zawsze jest czas – włączamy się w nią naszym portalem. Zapraszamy Państwa do traktowania go jako skutecznego narzędzia komunikowania innym swoich opinii, przekonań, refleksji, dzielenia się wiedzą i – dzięki temu – tworzenia nowej jakości dialogu społecznego w edukacji. 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *