8 x tak i 1 x nie

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 24 kwietnia okazało się wyjątkowo monotonne – wszystkie projekty skierowane do rozpatrzenia zostały zaopiniowane pozytywnie, często bez żadnej dyskusji. Było to związane z ich tematyką.

Rozpatrzone zatem były:

1) projekt rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania;

2) projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki uchylającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania działalności pilota wycieczek

3)…źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/20951-8-x-tak-1-x-nie

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *