900 mln euro dla niesprawnego systemu

MEN zapowiada odbudowę szkolnictwa zawodowego, a potem przyznaje, że nie ma na nie żadnego wpływu.

Rok 2015 Ministerstwo Edukacji ogłosiło Rokiem Szkoły Zawodowców. Szefowa MEN Joanna Kluzik-Rostkowska zapewniała, że szkolnictwo zawodowe ma sens tylko wtedy, gdy odpowiada na potrzeby rynku pracy. Na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb przedsiębiorców zapowiedziała 900 mln euro pochodzących z unijnych funduszy na lata 2014–2020.

Obecna sytuacja daleka jest od ideału. Co drugi absolwent szkoły zawodowej zasila grono bezrobotnych, najczęściej dlatego, że jest absolwentem kierunku, którego rynek pracy nie potrzebuje lub jego umiejętności są dalekie od wymagań pracodawcy

Źródło i cały tekst: http://www4.rp.pl/artykul/1209009-900-mln-euro-dla-niesprawnego-systemu.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *