Aby nauczycielom chciało się chcieć – część 2

Kwestia motywacji do pracy powinna być priorytetem. Od czego zacząć? Najlepiej od siebie, uświadomić sobie korzyści płynące z tego procesu i poznać sposoby motywowania pracowników.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

Funkcje wynagradzania
,,Stacy Adams przyjął założenie ( hipotezę), że człowiek powinien otrzymywać sprawiedliwe wynagrodzenie za włożoną pracę. Zbyt niska bądź zbyt wysoka płaca prowadzi do występowania napięć, a te z kolei skłaniają pracownika do działań korygujących. Innymi słowy, według tej teorii głównym czynnikiem motywacji jest stopień sprawiedliwości, jakie ludzie  przypisują własnej sytuacji w pracy”

Jedno jest pewne, że siła motywacyjna wynagrodzenia zależy od jego wysokości, struktury wewnętrznej  i sposobu jego powiązania z wynikami pracy pracowników. Powinno ono pozwalać na godziwe życie  i budować motywację do pracy. Nie ukrywajmy, że pracujemy również dla pieniędzy. Jest idealnie, gdy godziwemu wynagrodzeniu towarzyszy zadowolenie z wykonywanej pracy .

Dyrektor szkoły powinien zatem zachęcać nauczycieli do wspinania się po ścieżkach awansu zawodowego, gwarantującego wyższe wynagrodzenie. Awans zawodowy jest nie tylko szansą poprawy warunków bytowych nauczycieli, ale również jest korzystny dla szkoły (liczne przedsięwzięcia ujawniające pokłady kreatywności wśród nauczycieli, sukcesy uczniów, promocja szkoły)

Zakończenie
Praca  w grupie osób dobrze rozumiejących się, wspierających i szanujących ma ogromną wartość motywacyjną, wyzwala w pracownikach tak pożądaną lojalność, zaangażowanie, kreatywność. Istotne by dyrektor rozmawiał z pracownikiem, pytał o opinię, a ewentualne  uwagi ograniczał wyłącznie do konstruktywnej krytyki. Szef  musi podjąć pracę nad sobą, wyeliminować złośliwość, sarkazm, cynizm, zapanować nad emocjami, stwarzać warunki sprzyjające rozmowie i ocenie aktualnej sytuacji.

O ile kiedyś, to ilość pracowników stanowiła o potencjale organizacji, teraz  ważna jej jakość,  kapitał ludzki, zasób wiedzy, umiejętności, kondycja fizyczna  pracownika , kompetencje stanowią o sile   instytucji. Doceniana   jest umiejętność krytycznego myślenia  i chęć uczenia się. 

Jak wygląda motywacja do pracy w dobie kolejnej reformy edukacji? Jak przełamywać  nauczycielskie obawy i zmęczenie ciągłymi zmianami, eksperymentowaniem w edukacji? Jak pokazać nauczycielowi , że  ma olbrzymi wpływ na szkolną codzienność?  To tylko część pytań, które  pojawiają się w gabinecie. A gotowych recept nie ma.

Jedno jest pewne, że każdy dyrektor powinien bazując na wiedzy psychologicznej,   literaturze, doświadczeniach innych  wyznaczyć własny szlak motywacyjny. Jeśli  uda mu się zaskarbić zaufanie nauczycielskiego grona,  dyskretnie pozyskać go  do współpracy,  ten ważny rodzaj pedagogicznego entuzjazmu zacznie  oddziaływać  na uczniów i ich rodziców.

Maria Baduchowska – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *