Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zaburzenia komunikacji u dzieci z autyzmem

Zaburzenia komunikacji u dzieci z autyzmem

15:47 10-05-2022

Dla kogo: Nauczyciele , Rodzice

Kategoria: Psychologia i pedagogika , Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie autystyczni są wśród nas i warto przyjrzeć się zagadnieniu związanemu z problemami komunikacyjnymi tychże dzieci. Komunikacja bowiem to klucz do prawidłowego funkcjonowania społecznego i korzystania z edukacji.

Autyzm to zaburzenie, które dotyka wszystkich sfer funkcjonowania dziecka

– brak odpowiednich mechanizmów rozwojowych utrudnia rozwój mowy i komunikacji, nie pozwala na prawidłowy rozwój rozumienia społecznego oraz uczestnictwa w interakcjach społecznych[1].

Komunikowanie zaś, to klucz do prawidłowego funkcjonowania społecznego oraz korzystania z edukacji w przyszłości[2].

            U osób z autyzmem obserwuje się zmniejszone kompetencje komunikacyjne przekładające się na trudności w rozwoju społecznym. Izolacja społeczna wzrasta wraz z trudnościami komunikacyjnymi.

Zaburzenia komunikowania się u osób z autyzmem możemy rozpatrywać w kategorii deficytów w komunikacji werbalnej i w komunikacji niewerbalnej.

Deficyty w komunikacji werbalnej :

 

  1. Deficyty ilościowe:

a)     brak mowy

-  z brakiem gestykulacji – zachowanie dziecka: pobudzenie, krzyk, ciągnięcie, popychanie osoby, pozycja ciała,

- z ograniczoną gestykulacją – zachowanie: używanie ręki osoby dorosłej, wskazywanie żądające, wskazywanie przez przedmiot,

                        b)   opóźnienie w rozwoju mowy

                           - krótkie/ miesięczne,

                           - długotrwałe/ wieloletnie,

                        c)  mowa ograniczona

                            - bodziec – reakcja,

                            - bardziej zaawansowane, ale ograniczone posługiwanie się mową.

  1. Deficyty jakościowe.

a)     w zakresie komunikacji ekspresywnej

- echolalia (bezpośrednia, odroczona, funkcjonalna),

- stereotypowy, swoisty język,

- odwracanie zaimków,

- problemy z zadawaniem pytań,

- problemy z mową narracyjną,

- neologizmy,

- wady, nieprawidłowości  artykulacyjne,

b)     w zakresie komunikacji receptywnej problemy z rozumieniem:

- słów,

- wyrażeń i zdań, zwrotów idiomatycznych.

  1. Deficyty w pragmatycznym użyciu języka

- niezdolność/ trudności w prowadzeniu dialogu,

- problemy w komunikowaniu się z rówieśnikami i/lub dorosłymi,

- problemy w komunikowaniu swoich potrzeb, uczuć, myśli oraz przekazywaniu informacji,

- brak lub ograniczone używanie prozodii,

- ograniczone wykorzystywanie mimiki i wyrazu twarzy,

- niezgodność komunikatów werbalnych i niewerbalnych,

- problemy w symbolicznym używaniu przedmiotów.

Deficyty w komunikacji niewerbalnej:

 

A. Deficyty w zakresie komunikacji ekspresywnej i receptywnej:

- problemy w ekspresji mimicznej przeżywanych stanów/ emocji i odczytywaniu mimiki twarzy innych osób,

- brak lub ograniczone używanie i rozumienie gestów innych osób,

- ograniczone i/lub specyficzne wykorzystanie postaw ciała,

- problemy z utrzymywaniem przestrzeni osobistej,

- ograniczone rozumienie „mowy ciała” innych osób,

- problemy z zrozumieniem i brak wiedzy na temat właściwych    zachowań w sytuacjach społecznych,

- występowanie zachowań niespecyficznych np.: zachowań  agresywnych, śmiech. [3]
[1] Szczypczyk A.: Zabawa w procesie diagnozy i terapii małego dziecka. w: Kossewska J.(red) : Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009

[2] Wolski A.: Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji. w: Kossewska J.(red) : Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009

 

[3]http://www.autyzmrazem.pl/upyoh_charakterystyka_zaburzen_w_rozwoju_mowy_i_komunikacji_jezykowej.htm, [dostęp: 20.10.2011]; notatki z kursu „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” I i II  część SYNAPSIS prowadzone przez p. mgr Marię Ratajczak, p. mgr Danutę Mazij oraz p. mgr Iwonę Pisarską, p.mgr Urszulę Rusiłowicz 

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x