Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna

08:50 27-11-2017

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Psychologia i pedagogika , System pomocy psychologiczno-pedagogicznej , Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Podstawą indywidualizacji pracy na lekcjach jest właściwie przeprowadzone rozpoznanie potrzeb, możliwości, zainteresowań, uzdolnień uczniów wraz z określeniem barier i ograniczeń.

Podstawą indywidualizacji pracy na lekcjach jest właściwie przeprowadzone rozpoznanie potrzeb, możliwości, zainteresowań, uzdolnień konkretnych uczniów wraz z określeniem barier, ograniczeń oraz elementów wpierających w środowisku.

Określenie „rozpoznanie” oznacza zgodnie z definicją słownika pedagogicznego diagnozę: diagnoza pedagogiczna (wg prof. W. Okonia) to rozpoznanie jakiegoś zdarzenia czy sytuacji w celu zdobycia dokładnych informacji i przygotowanie do działań naprawczych. Owo rozpoznanie powinno dotyczyć wszelkich sfer funkcjonowania, które wzajemnie się przenikają, tworząc obraz naszego ucznia.

Ocenie mogą podlegać następujące obszary:

1. Obszar rozwoju fizycznego:

-rozwój kondycji i sprawności,

- stan zdrowia.

Rozwój fizyczny jest ściśle powiązany z rozwojem społeczno – emocjonalnym i intelektualnym dziecka. Dziecko z wadami rozwojowymi i złym stanem zdrowia:

- szybciej się męczy przy pracy fizycznej i umysłowej,

- ma mniejsze możliwości prawidłowego spostrzegania, zapamiętywania i odtwarzania wiadomości,

- słabo koncentruje uwagę.

W efekcie nie uzyskuje dobrych wyników, traci motywację do nauki a to może powodować:

- zaburzenia osobowości związane z niezaspokojeniem potrzeb,

- negatywne postawy w stosunku do nauki, kolegów, nauczycieli, rodziców,

- negatywny obraz własnej osoby,

- zachowania i emocje w stosunku do siebie, innych ludzi, przyrody.

2. Obszar rozwoju emocjonalno- społecznego:

 Emocje i uczucia pozwalają dziecku na ocenę i ustosunkowanie się do otoczenia  i do samego siebie. Wpływają na regulowanie wzajemnych oddziaływań, komunikowanie się z ludźmi i przystosowanie do otoczenia.

 

3. Obszar rozwoju intelektualnego:

- umiejętności: czytania, pisania, mówienia, słuchania, rachowania, rozumowania,

- zdobywania informacji,

- rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań.

W rozwoju tym obserwuje się stałą kolejność – dziecko przechodzi od prostych czynności do wyższych form działania. Rozpoznanie poziomu rozwoju podstawowych funkcji ma dla postępów w rozwoju i zdobywaniu wiedzy przez dziecko istotne znaczenie. Stanowi dla nauczycieli podstawę do właściwego planowania i organizowania pracy oraz objęcia ucznia specjalistyczną pomocą.

Nauczyciele posiadają w swoich rękach różnorodne źródła informacji, które można wykorzystać. Pełna diagnoza pedagogiczna opiera się na:

- obserwacji zachowań ucznia w sytuacjach zadaniowych i społecznych,

- rozmowach z dzieckiem  (w miarę możliwości),

- wywiadach i rozmowach  z rodzicami (wywiad powinien zawierać interesujące nas pytania dotyczące dziecka, jego „historii” i funkcjonowania w rodzinie),

- analizie prac i wytworów ucznia,

- badaniach diagnostycznych np. testach

s- zczegółowej i wnikliwej analizie dokumentów ucznia – tych, do których mamy za pośrednictwem rodziców dostęp, np. opinia, orzeczenie, informacje medyczne od lekarza.

 

Warto przypomnieć, że wszechstronna diagnoza powinna być:

- pozytywna -  ujawniać nie tylko to, co okaleczone czy zaburzone, ale akcentować to, co jest siłą i mocną stroną dziecka,

- kompleksowa - obejmować możliwie pełny zakres informacji o dziecku, jego procesach intelektualnych, emocjonalnych, percepcyjnych, wykonawczych, wrażliwości społecznej,

- prognostyczna -  pozwalać choć w zarysie, orientacyjnie przewidywać osiągnięcia dziecka w różnych zakresach jego  funkcjonowania szkolnego,

- nieinwazyjna -  nie stwarzać sztucznych sytuacji badawczych, ale wykorzystywać naturalne sytuacje procesu nauczania i z niego czerpać informacje o dziecku.

Krystyna Budzianowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x