Asystent nauczyciela nie może być pracownikiem samorządowym

Oświatowe związki domagają się, aby asystenci nauczycieli byli traktowani jako pracownicy samorządowi. Dzięki temu mogliby liczyć m.in. na trzynastki, dodatek stażowy i nagrody jubileuszowe.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do premiera z wnioskiem o nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1050 ze zm.).

– Gminne szkoły są jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego. Skoro zatrudnieni w nich asystenci nie będą objęci regulacjami Karty nauczyciela, to stają się automatycznie pracownikami samorządowymi – przekonuje Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/795316,asystent-nauczyciela-nie-moze-byc-pracownikiem-samorzadowym.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *