edurada.pl

autor10
Klasyfikacja śródroczna to podsumowanie osiągnięć uczniów za okres od 1 września do dnia określonego w statucie szkoły (najczęściej tym dniem jest 31 styczeń każdego roku) poprzez określenie ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych...
Jakie prawa przysługują nauczycielowi? Czy jest on funkcjonariuszem publicznym? Czy w ślad za ochroną idą dodatkowe obowiązki – wyjaśnia Bogdan Żerkowski...
Przypominamy, że początek roku szkolnego przyniósł zmiany zasad awansu zawodowego nauczycieli. Co mówią przepisy, na czym polegają zmiany – o tym w dzisiejszym artykule....
Ponieważ sierpień już się kończy, a nowy rok szkolny tuż, tuż, przypominamy o zadaniach stojących przed dyrektorami i Radami Pedagogicznymi tej jesieni!...
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r., poz.7) tzw. ustawa rekrutacyjna wprowadza nowe zasady rekrutacji dzieci, młodzieży i...
Niż demograficzny, kryzys finansowy, zadłużenie samorządów skutkuje czasem wygaszaniem i likwidacją szkół. Jak wygląda procedura likwidacyjna – mówi Bogdan Żerkowski....
Zgodnie z art. 73 ustawy Karta Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu w szkole, co najmniej 7 lat, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w...
Styczeń dopiero się zaczął, ale warto już teraz przygotować się do podsumowania półrocza. Na co zwrócić uwagę i o czym koniecznie pamiętać pisze Bogdan Żerkowski....
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1010) wprowadza szereg zmian. Przeczytajcie Państwo, jakich!...
Jak sprostać ustawowym wymogom, regulującym kwestie związane z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów na okres (semestr) – podpowiada ekspert Edurady Bogdan Żerkowski....
Shopping Basket