Organizacja roku szkolnego 2018/2019

Ponieważ sierpień już się kończy, a nowy rok szkolny tuż, tuż, przypominamy o zadaniach stojących przed dyrektorami i Radami Pedagogicznymi tej jesieni!

Jak co roku w drugiej połowie sierpnia w każdej szkole, przedszkolu i placówce oświatowej rozpoczyna się gorący okres, czyli przygotowanie organizacyjne i programowe nowego roku szkolnego. Większość zadań wykonuje dyrektor szkoły we współpracy z radą pedagogiczną. Główne zadania czekające na grono pedagogiczne w nowym roku szkolnym to:

  • Organizacja pracy szkoły wynikająca ze zmian w prawie oświatowym, a tu zdecydowaniem najważniejszym będzie opracowanie i wydanie regulaminu ze wskaźnikami oceny pracy nauczycieli.
  • Przygotowanie szkoły ponadpodstawowej do wprowadzenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz nowego, ramowego planu nauczania od 1 września 2019 r
  • Planowanie pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 – przygotowanie planów pracy, nowelizacja procedur i regulaminów.
  • Nowelizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły po przeprowadzonej diagnozie sytuacji wychowawczej.
  • Organizacja nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 z uwzględnieniem głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.

 

Jeżeli pragniecie Państwo poznać szczegóły zapraszamy na nasze szkolenia organizowane na terenie całego kraju.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *