Awans zawodowy nauczycieli – nowe zasady

Przypominamy, że początek roku szkolnego przyniósł zmiany zasad awansu zawodowego nauczycieli. Co mówią przepisy, na czym polegają zmiany – o tym w dzisiejszym artykule.

1 września weszły w życie nowe zasady dotyczące oceny pracy nauczyciela oraz procedura awansu zawodowego. Ocena pracy jest przeprowadzana przez dyrektora szkoły:

 • po  zakończenie każdego stażu na kolejny szczebel awansu zawodowego,
 • w każdym czasie na wniosek dyrektora, organu prowadzącego organu nadzoru pedagogicznego, rady szkoły lub rady rodziców,
 • po zakończeniu stażu dodatkowego,
 • co 3 lata (MEN proponuje nowelizację i zmianę terminu na 5 lat) dla nauczycieli dyplomowanych.

Kryteria oceny pracy nauczycieli poszczególnych szczebli awansu zawodowego zawiera rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r., natomiast wskaźniki potwierdzające spełnianie tych kryteriów zawarte są w regulaminie wydanym w odpowiednim trybie prze dyrektora szkoły.

Nauczyciel stażysta:

 • Staż rozpoczyna się z mocy prawa w dniu 1 września i trwa 1 rok i 10 miesięcy;
 • Plan rozwoju zawodowego zatwierdza dyrektor szkoły do dnia 20 września;
 • Podczas całego stażu korzysta z opieki i pomocy opiekuna stażu.

Nauczyciel kontraktowy:

 • Rozpoczyna staż jeżeli w dniu 1 września 2018 r. pod warunkiem, że ma minimum dwuletni okres pracy jako nauczyciel kontraktowy, staż trwa 2 lata i 9 miesięcy;
 • Staż rozpoczyna na swój wniosek złożony do dyrektora szkoły najpóźniej do 14 września;
 • Podczas całego stażu korzysta z opieki i pomocy opiekuna stażu.

Nauczyciel mianowany:

 • Rozpoczyna staż jeżeli w dniu 1 września 2018 r. pod warunkiem, że ma minimum czteroletni okres pracy jako nauczyciel mianowany, staż trwa 2 lata i 9 miesięcy;
 • Staż rozpoczyna na swój wniosek złożony do dyrektora szkoły najpóźniej do 14 września.

Wszyscy nauczyciele, którzy są w trakcie awansu zawodowego, który rozpoczęli przed 1 września 2018 r., realizują go według zasad  obowiązujących przed 1 września 2018 r.

Nauczyciele kontraktowi i mianowani otrzymają oceną pracy według nowych zasad albo na zakończenie stażu rozpoczętego 1.09.2018r. albo do dnia 31 sierpnia 2021r.

Nauczyciele dyplomowani, którzy 1.09.2018r. posiadają trzyletni okres od nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, ocenę pracy według nowych zasad muszą mieć dokonaną do dnia 30 czerwca 2020r.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *