Awans zawodowy dla nauczycieli kontraktowych – nowe zasady

W jaki sposób ścieżkę awansu od 1 września 2022 r będzie realizował nauczyciel posiadający stopień nauczyciela kontraktowego? W poprzednim artykule poświęconym zmianom w awansie zawodowym omówiłem procedury awansu dotyczące nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole. Dzisiaj zastanowimy się jak swoją ścieżkę awansu realizował będzie nauczyciel, który przed dniem 1 września 2022 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego.

W jaki sposób ścieżkę awansu od 1 września 2022 r będzie realizował  nauczyciel posiadający stopień nauczyciela kontraktowego?

 

W poprzednim artykule (https://edurada.pl/artykuly/Awans-zawodowy-nauczycieli-od-1-wrze-nia-2022-nowe-zasady/) poświęconym zmianom w awansie zawodowym omówiłem procedury dotyczące nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole.

Dzisiaj zastanowimy się jak swoją ścieżkę awansu realizował będzie nauczyciel, który przed dniem 1 września 2022 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego.

Spróbujmy zrobić to na konkretnym przykładzie.

 

Nauczyciel uzyskał stopień kontraktowego w sierpniu 2021 r. Następnie przepracował 1 rok jako kontraktowy? Czy od września 2022 r. może rozpocząć staż na mianowanego?

 

Otóż Ci  nauczyciele, którzy do 31 sierpnia 2022 r.:

  • uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego,
  • nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego,

stopień nauczyciela mianowanego uzyskują na starych zasadach. Przy czym, jeśli nauczyciel nie rozpoczął stażu na stopień mianowanego przed 1 września 2021 r., wówczas jego staż zostanie skrócony o rok.

W naszym przytoczonym przypadku: nauczyciel, którego dotyczy pytanie, będzie mógł rozpocząć staż na stopień mianowanego na starych zasadach, ale nie we wrześniu 2022 r.

 

Oznacza to, że:

  • rozpoczęcie takiego stażu będzie możliwe po upływie okresu zatrudnienia trwającego 2 lata – licząc od dnia uzyskania stopnia kontraktowego (w opisywanym przypadku – najwcześniej we wrześniu 2023 r.),
  • nauczyciel będzie musiał złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć,
  • dyrektor będzie weryfikował i zatwierdzał plan rozpoczęcia stażu,
  • nauczycielowi zostanie przydzielony opiekun stażu,
  • po zakończeniu stażu nauczyciel będzie miał 7 dni na przedstawienie sprawozdania                z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  • następnie nauczyciel będzie poddawany ocenie dorobku zawodowego.

Pamiętajmy, że w starej ścieżce awansu zawodowego istnieją okresy przerw w odbywaniu stażu – w przypadku nauczyciela kontraktowego okres przerwy wynosi 2 lata, aby móc rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego.

Uwaga: długość stażu na nauczyciela mianowanego w okresie przejściowym uległa skróceniu ale nie okres karencji, ten pozostał bez zmian i wynosi 2 lata.

 

To, jak długo potrwa staż w okresie przejściowym dla nauczyciela kontraktowego będzie zależało od następujących czynników:

  • jeżeli nauczyciel, który uzyskał awans po odbyciu w okresie przejściowym stażu na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy, rozpocznie staż na mianowanego po 1 września 2022 r., to długość stażu zostanie skrócona do 9 miesięcy – jest to sytuacja szczególna i dotyczy tych nauczycieli, który realizowali awans na podstawie przepisów wprowadzonych prze minister Annę Zalewską.
  • Nauczycielowi, który nie rozpoczął stażu przed 1 września 2021 r. staż zostanie skrócony do 1 roku i 9 miesięcy.

Natomiast nauczyciel, który rozpoczął awans przed 1 września 2021 r. lecz do tego dnia nie uzyskał tego stopnia awansu,  staż odbywać będą w normalnym wymiarze  tj. 2 lata 9 miesięcy.

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *