BEZCZYNNOŚĆ DYREKTORA SZKOŁY W UDOSTĘPNIENIU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 27 maja 2020 r. (II SAB/Po 142/19) rozpatrywał skargę na bezczynność dyrektora szkoły w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Skarżący w powołanej sprawie wystąpił o udostępnienie informacji publicznej, poprzez podanie:

 

  • ilu nauczycieli zostało poddanych ocenie pracy nauczyciela w latach od (…) września 2010 r. do dnia (…) listopada 2019 r.;
  • jakie oceny otrzymali ww. nauczyciele, poprzez wskazanie ilości wystawionych ocen negatywnych, dobrych, bardzo dobrych, wyróżniających;
  • jaki czas upłynął od dnia złożenia wniosku o dokonanie oceny, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z inicjatywy własnej dyrektora od dnia podjęcia tej inicjatywy, do dnia dokonania każdej z oceny pracy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *