Bezpłatna konferencja dla dyrektorów – Edukacja włączająca – stan aktualny na rok szkolny 2023 / 2024 – raport z badań

Od kilku lat placówki oświatowe wdrażają wielkie przedsięwzięcia, jakim jest Edukacja Włączająca. Pomimo, tego, że proces ten trwa już kilka lat, nieustannie pojawiają się pytania i wątpliwości w tym obszarze. Dlatego eksperci IK Eko-Tur opracowali Raport odpowiadający na te potrzeby. Zapraszamy Państwa na bezpłatną konferencję, podczas której dowiecie się, jak przygotować się od strony praktycznej do wdrażania Edukacji Włączającej

01-09-2023  godz: 14:00 – 15:30

Program konferencji przewiduje następujące aspekty:

-Geneza raportu, źródła, podstawowe założenia.
-Edukacja otwarta/ włączająca – idea i aktualny stan organizacyjno-prawny.
-Dzieci z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi i psychicznymi w perspektywie edukacji włączającej.
-Niepokoje i obawy rodziców dzieci i uczniów – pełno i niepełnosprawnych w kontekście zmian
-Z doświadczeń psychologa w ramach wsparcia szkół i przedszkoli objętych pilotażem Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej.
-Nauczyciele wobec edukacji włączającej.
-Wnioski i rekomendacje z badań. Organizacja wsparcia dla szkół i przedszkoli z wykorzystaniem zasobów Instytutu Kształcenia Eko Tur.
-Panel dyskusyjny

Konferencję poprowadzą eksperci IK EKO-TUR z zakresu edukacji włączającej. Link do zapisu: Eko Tur – Instytut Kształcenia | Bezpłatna konferencja dla dyrektorów – Edukacja włączająca – stan aktualny na rok szkolny 2023 / 2024 – raport z badań. (eko-tur.pl)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *