Bibliotekarze nadmiernie obciążeni. Jest propozycja zmian

Czy ministerstwo edukacji przychyla się do postulatów nauczycieli bibliotekarzy i uważa za zasadne wydanie rozporządzenia określającego etat nauczyciela bibliotekarza? - pyta w interpelacji poseł Tomasz Piotr Nowak.

Resort zapewnia, że dokonując zmian w prawie wzmocnił rolę i zadania bibliotek szkolnych. Ale przyznaje, że przepisy dotyczące statusu zawodowego tych nauczycieli wymagają pogłębionej analizy.

Do 1999 r. obowiązywało zarządzenie MEN z dnia 4 czerwca 1997 r. w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza. Od tego czasu nie obowiązują odgórne normy – zwraca uwagę parlamentarzysta.

Jego zdaniem nie da się zrealizować ambitnych zamierzeń resortu, zatrudniając „okrojonego” bibliotekarza. Wspomniane rozporządzenie mówiło bowiem o 300 uczniach na jeden taki etat, a niektóry samorządy wywindowały tę liczbę do 600.

Minister edukacji podjął decyzję o wznowieniu prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, który ma zająć się także kwestią nauczycieli-bibliotekarzy.

 Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/bibliotekarze-nadmiernie-obciazeni-jest-propozycja-zmian,143530.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *