Budowanie pozycji dyrektora i szkoły – część 3

Budowanie pozycji dyrektora szkoły jest prawdziwym wyzwaniem; procesem, który ze względu na swą złożoność ma często bardziej intuicyjny charakter.

Poprzednie części artykułu znajdą Państwo tutaj i tutaj. 

Budowanie pozycji dyrektora w szkole jest procesem długotrwałym.

Uważam , że dyrektor szkoły powinien koncentrować się na tym, co się wydarza w szkole i na zewnątrz szkoły, a nie na swojej osobie; ponieważ życie szkoły jest odzwierciedleniem jego przywództwa, a wiec szkołę można identyfikować z dyrektorem. Jaki dyrektor taka szkoła.

Od dyrektora zależy atmosfera, jaka panuje w szkole. Jego pozytywne nastawienie, jego empatia, jego optymizm i odpowiedzialność zarażają innych, zarówno pracowników jak i uczniów.

Właściwa i sprawiedliwa motywacja, powoduje wyzwalanie w nauczycielach, ich dobrych stron w pracy. Z chęcią podejmują wtedy różne wyzwania i współpracują oni dla dobra szkoły.

Schludny i estetyczny wygląd połączony z miłym uśmiechem oraz kulturą osobistą emanują na innych i wpływają na podobne zachowania wśród nauczycieli oraz uczniów.

Dobry dyrektor rozwija swoje horyzonty myślowe, współpracuje z nauczycielami dla dobra szkoły. Jest otwarty na ciekawe propozycje i szanuje swoich pracowników.

Budowanie pozycji to ciągła i nieustanna walka o dobre relacje i prawidłowy rozwój szkoły.

Dlatego też dyrektorem powinien zostać człowiek, którego cechuje sumienność,  odpowiedzialność i inteligencja. Zostać dyrektorem może każdy, kto spełnia warunki niezbędne do pełnienia tej ważnej funkcji. Lecz budowanie pozycji dyrektora, to dopiero trudna i nie wyjaśniona w swej całości sprawa. Ktoś może posiadać dużą wiedzę na ten temat lecz dopiero sprawstwo pełnienia tej funkcji pokazuje ludziom i samemu dyrektorowi , czy pasuje on na tym stanowisku, czy jest to dla niego za wysoka poprzeczka, nie do przeskoczenia.

Dlatego stanowisko dyrektora jest przygotowane dla ludzi odważnych, którzy potrafią zmierzyć się z sobą oraz z wymaganiami środowiska. 

LITERATURA:

Wojtaszczyk Katarzyna, Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy uwarunkowania, procesy, pomiar; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012

Ewa Słomkowska – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *