Budowanie zespołu pracowników w edukacji alternatywnej

Jak tworzyć zespół pracowników w szkole alternatywnej? Jak przekazać innym swoją wizję i sprawić by nasza szkoła była taką jaką sobie wymarzyliśmy?

We wrześniu 2016 rozpoczęła działalność szkoła, którą stworzyliśmy z przyjaciółmi. Szkoła, której wizja rosła w naszych głowach od dłuższego czasu stała się faktem.

Szkoła, która w naszych marzeniach miała być inna niż szkoła systemowa, inaczej definiowała rolę nauczyciela i sposób funkcjonowania uczniów. Zapragnęliśmy szkoły:

– opartej na maksymalnym spersonalizowaniu procesu edukacji,

– która odejdzie od systemu klasowo-lekcyjnego,

– gdzie część zajęć będzie odbywała się w grupach różnowiekowych,

– bez tradycyjnych stopni,

– w której odpowiedzialność za własne uczenie się spocznie przede wszystkim na uczniach,

– w której bazować będziemy przede wszystkim na mocnych stronach ucznia,

– w której, motorem działań uczniów będzie przede wszystkim ciekawość świata uczniów a nie strach przed konsekwencjami,

–  otwartej na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami, trudnościami rozwojowymi.

Postanowiliśmy skorzystać z gotowych narzędzi skonstruowanych przed Instytut Dobrej Edukacji.

Wiele czasu i środków poświęciliśmy aby dopracować naszą wizję, aby zdobyć narzędzia potrzebne do działania naszej placówki.

Stanęliśmy przed zadaniem aby tę wizję wdrożyć w życie. Wiedzieliśmy, że nie osiągniemy tego sami. Najważniejszym naszym celem stało się stworzenie zespołu pracowników, który tak samo jak my uwierzy w naszą wizję i będzie skutecznie ją realizował. Oczywiste stało się dla nas, że najważniejszym zasobem nowo powstającej szkoły muszą być nauczyciele.

Naczelnym problemem stało się to, jak znaleźć takie osoby, jak przekonać je do naszych pomysłów i jak pomóc im w realizacji nałożonych na nie zadań.

Okazało się to wcale nie łatwe. Nasza wizja jest daleka od tego, co znają nauczyciele, czego doświadczyli jako uczniowie, czego uczyli się na studiach, co doskonalili przez lata swojej pracy. Podjęcie naszego wyzwania wiąże się ze zrezygnowaniem z szeregu narzędzi dotychczas używanych.

Od kilku miesięcy przecieramy szlaki, mamy na swoim koncie pierwsze sukcesy, ale także popełniamy błędy, staramy się z nich wyciągać wnioski, poprawiamy, ulepszamy, szukamy rozwiązań. Dużym wsparciem dla mnie w procesie poszukiwania drogi do jak najlepszego funkcjonowania naszej placówki był wiadomości na temat misji szkoły i jej znaczenia zdobyte na kursie kwalifikacyjnym z zarządzania oświatą.

Justyna Górska-Guzik – uczestniczka kursu Zarządzanie Oświatą, zorganizowanego przez Instytut Kształcenia Eko-Tur, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *