edurada.pl

Organy Państwowej Straży Pożarnej wyposażone są w szczególne uprawnienia kontrolne, które mają służyć prewencji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, włącznie z prawem nałożenia grzywny w postaci mandatu karnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości –...
Dyrektor szkoły pełni kilka ról. Dobry dyrektor powinien umieć w zależności od sytuacji przyjąć rolę, która pozwoliłaby mu efektywnie wywiązywać się ze wszystkich zadań....
Działania rady rodziców w placówkach oświatowych to temat rzeka. Jako rodzic, nauczyciel i wicedyrektor społeczny w przedszkolu mam możliwość spojrzenia na ten temat z każdej strony....
Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z cyklu „Dyrektor na starcie”. Dziś o stylach liderowania, spośród których dyrektor może wybierać....
Wracamy do publikowania prac absolwentów Kursu Zarządzania Oświatą EKO-TUR z cyklu „Dyrektor na starcie”. Dziś dyrektor w roli osoby wprowadzającej zmiany, tworzącej nową jakość, inspirującej i wspierającej....
Shopping Basket