edurada.pl

Zgodnie z zapisami stosownych aktów prawnych zespól zajmujący się udzielaniem pomocy powinien dokonać oceny efektywności podjętych wobec ucznia działań....
Zgodnie z zapisami stosownych aktów prawnych zespól zajmujący się udzielaniem pomocy powinien dokonać oceny efektywności podjętych wobec ucznia działań....
Plan działań wspierających przygotowujemy indywidualnie dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub możemy taki plan przygotować dla grupy uczniów, u których rozpoznano jednorodne potrzeby edukacyjne np. dla trzech uczniów z klasy...
KIPU - Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia – nowe, obowiązkowe zadanie nauczycieli....
Shopping Basket